Kedves Olvasó,


honlapunk használatával  kifejezi egyetértését az alább leírt  felhasználási feltételekkel.
Amennyiben mégsem értene egyet adatvédelmi rendelkezéseinkkel, úgy kérjük forduljon cégünkhöz, vagy ne használja tovább honlapunkat.

A weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés stb. (a weboldal tartalma) a Technocom Kft  vagy harmadik személyek szellemi alkotása ,  így csak jogszabályi korlátok mellett, csakis cégünk írásbeli engedélyével  használható fel.

A honlapunkon  közzétett, saját vagy harmadik személyek  szellemi tulajdonát képező vagy jogszerű használatában álló valamennyi védjegy és egyéb megjelölés  törvényi védelem alatt áll.
 E védjegyek és megjelölések engedély nélküli felhasználása súlyosan sérti cégünk  érdekeit,  büntető- és egyéb jogi következményekkel jár.

A weblapon található anyagok letöltése:

Cégünk  nem vállal semminemű felelősséget a Weblapon található anyagok (képek, ábrák, dokumentumok  stb.) letöltésével kapcsolatban a felhasználónál felmerülő bármilyen hibáért vagy károsodásért.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy honlapunk tartalma, ill. az onnan letöltött file-ok, képek, szemléltető ábrák, ikonok, marketinganyagok, termékismertetők stb. bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése, kereskedelmi felhasználása nem  engedélyezett.

Honlapunk tartalmát egyéni, otthoni felhasználásra tettük költségmentesen elérhetővé, ezt meghaladó felhasználásra csakis előzetes írásbeli engedélyünk birtokában nyílhat lehetőség.

A weblapon található információk tartalma:

A Technocom Kft  nem vállal felelősséget a weblapon található információk pontosságáért   illetve az információk esetleges hiányosságaiért vagy hibáiért (különösen, de nem kizárólag az elírási és technikai hibákért).
A  honlapunkon feltüntetett termékek műszaki tulajdonságai, megoldásai a folyamatos termékfejlesztések következtében túlhaladottak lehetnek,  ezért a termék-, műszaki jellemzők  és adatváltoztatás jogát fenntartjuk.


Együttműködésüket és jogkövető magatartásukat köszönjük !