Web-shop rendelések/ és áruszállítások szabályozása:


Rendelés esetén vevőszolgálati partnerünk, a Tele-Signál Kft (Budapest) az Ön web-áruházbeli rendelésére reagálva minden esetben egy megrendelés visszaigazolást küld ki az Ön e-mail címére, közölve ebben a termék nevét, rendelt darabszámát, a szállítási határidőt és  fizetési módot.
Rendelések leadásakor Ön vállalja, hogy Önnek vagy (előleg)számlát bocsássunk ki vagy utánvétes fizetéssel szállítsuk ki a megrendelt árut.
Előlegszámla esetén banki úton lehet átutalni a fizetendő összeget, utánvétes szállításkor Ön helyben, a postán vagy futárcégnek fizet, készpénzben.
Rendelésvisszaigazolásunkat kérjük egy válaszlevélben erősítse meg, hogy tudjuk, Ön rendelését fenntartja. Válaszlevele után fogjuk cégünk fizetési és szállítási tennivalóit végrehajtani.

Kérjük, hogy internetes problémákat megelőzendő, Ön csakis a vevőszolgálatunk által kibocsátott rendelési visszaigazolás alapján járjon el, az abban jelzett módon fizessen, csakis az abban megadott szállítói névre és bankszámlaszámra.

Jogszabályi hatályosság:

Tevékenységünket a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint végezzük, a a jogszabályi illetékesség helye a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő választottbíróság.Környezetvédelmi tudatosság

Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése.

 

Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek forgalmazása során

keletkezett hulladékok visszavételével, átvételével, hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatban.

 

A Technocom Kft. elkötelezett a környezet védelme érdekében, ezért tevékenységünk során a hatályos jogszabályoknak megfelelve részt vállalunk a Magyarországon forgalomba hozott elektromos és elektronikus termékek visszagyűjtésében és újrahasznosításában. Cégünk az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolása környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen keresztüli kollektív teljesítéssel a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat teljesíti.

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló rendeletben foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az elektromos és elektronikus berendezések és azok alkatrészei olyan anyagokat is tartalmazhatnak, melyek hulladékká válás után elektronikai hulladéknak minősülnek, ezért ezeket elkülönítetten kell gyűjteni, nem helyezhetőek el a települési hulladékkal együtt azonos gyűjtőedényben, továbbá nem ártalmatlaníthatóak települési hulladékként.

 

A használt  és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések a forgalmazás helyén, illetve valamennyi  olyan forgalmazónál, amely jellegében és funkciójában azonos elektromos és elektronikus berendezést forgalmaz – így cégünknél is – , térítésmentesen leadható.


Társaságunk akkor is átveszi a hulladékká vált e+e berendezést, ha azt megbontották, vagy jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmaz.

A használt vagy hulladékká váló e+e berendezések átvételét megtagadhatjuk, ha azok az emberi egészségre, testi épségre és a környezetre súlyos veszélyt jelentenek.
Társaságunk a  még el nem szállított hulladékokat az erre a célra kijelölt helyen elkülönítve tárolja.

 

 A Technocom Kft. gyűjtési és kezelési kötelezettségét  közvetítő szervezet, a Fe-Group Invest Zrt. bevonásával teljesíti, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, visszavételre, átvételre, gyűjtésre és kezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket viseli.

 

A KÉSZÜLÉKEKET  -  HASZNÁLATUK   ILL. HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ VISSZAGYŰJTÉSÜK  SORÁN -  NE HASZNÁLJÁK OLYAN SZEMÉLYEK, BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS, AKIK KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZNEK, ILLETVE AKIK NEM REN-DELKEZNEK A MEGFELELŐ TUDÁSSAL VAGY TAPASZTALATTAL, KIVÉVE,

HA EGY, A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS SZEMÉLY FELÜGYELETET BIZTO-

SÍT, ILLETVE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKKAL LÁTTA EL ŐKET.

GYERMEKEIT TARTSA FELÜGYELET ALATT, HOGY AZOK NE JÁTSSZANAK

A KÉSZÜLÉKEKKEL.